Om siden

Om siden

En webside om fødselsreaktioner

Websiden Ku’ det være mig? er et forebyggende tiltag mod den stigende tendens til fødselsreaktioner hos mænd og kvinder. Websiden giver stærke, personlige videofortællinger om at få børn, om at få en fødselsreaktion og om at komme styrket videre i livet. Ku’ det være mig? retter sig mod vordende og nybagte forældre, pårørende til personer med fødselsreaktioner og fagfolk.

Baggrund

Omkring hver 4. nybagte forælder rammes af en krise, depression eller nedtur og antallet er stigende. Både mænd og kvinder kan få en fødselsreaktion. Ofte er det uvidenhed, der gør at man ikke selv genkender sin reaktion som en sygdom. Desuden er psykiske vanskeligheder efter fødslen i høj grad tabubelagt og præget af skyld og skam. Dette kan forværre sygdomsforløbet betragteligt og få store konsekvenser for hele familien. Førende eksperter peger på, at oplysning og åbenhed er altafgørende for at imødegå dette sundheds- og samfundsmæssige problem.

Målet med websiden

Vores ønske med websiden Ku’ det være mig? er at øge bevidstheden og den konkrete viden om fødselsreaktioner, både for de, der selv er ramt, deres pårørende og fagpersonale i sundhedssektoren for at forebygge fødselsreationer eller give hjælp før de udvikler sig til alvorlige tilstande.

Om videofortællingerne

I de meget ærlige, personlige videofortællinger møder vi kvinder, mænd og deres pårørende, der fortæller hvordan de oplevede fødselsreaktionen. Vi følger deres forløb fra de første tegn på ubalance, den begyndende erkendelse af fødselsreaktionen, over sammenbrud og akut hjælp frem til den mere langsigtede hjælp og arbejdet med at finde en ny balance i tilværelsen. Vi får et åbenhjertigt indblik i personernes meget private tanker under forløbet samt deres efterfølgende refleksioner.

Lær at genkende en fødselsreaktion

Fortællingerne etablerer et rum for spejling, hvori man vil kunne genkende sig selv eller sine nærmeste og finde styrke til at rumme og nuancere sin egen og andres oplevelse af at være blevet forældre. Vores ønske er at gøre det socialt acceptabelt at give udtryk for sine psykiske vanskeligheder som kommende eller nybagt forælder.

Mulighed for hjælp

Websiden viser, at der er hjælp at hente, hvis man tør give udtryk for de tanker og følelser, der ofte betragtes som skamfyldte og tabuiserede.

Samarbejdspartnere

Websiden er produceret i samarbejde med førende sundhedsfaglige eksperter på området:

Else Guldager, sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab,
www.sundhedsplejersken.dk

Poul Videbech, overlæge og professor i Klinisk Psykiatri, Afdeling for Affektive sygdomme, Aarhus Universitetshospital, Risskov,
www.videbech.com

Producent

Producent Momento Networks, Aarhus. Et ikke-kommercielt
produktionsfirma med ekspertise i tv-produktion på psykiatri- og sundhedsområdet.

Støtte

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens Erindringsmøntmidler